Rada Rodziców składa się z członków Trójek klasowych z każdej klasy.

Prezydium Rady Rodziców wybrane na zebraniu RR 27.09.2021 w roku szkolnym 2021/2022:

PRZEWODNICZĄCAAnna Pawłowicz

ZASTĘPCA – Joanna Zienkiewicz

SKARBNIK – Wiesław Skonecki

SEKRETARZ – Dominika Firley-Manturewicz

ADRES EMAIL: rrorlowska@gmail.com

Najszybszym sposobem kontaktu z nami jest poprzez Przewodniczącego Trójek klasowych z każdej klasy oraz Grupę na What’s Up !!!