Witamy na stronie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z prawa oświatowego oraz wspieranie Dyrektora, nauczycieli i innych organów szkoły w pracy na rzecz ucznia.

Staramy się realizować te cele poprzez:

  • wspieranie działalności Rad Klasowych
  • pobudzanie aktywności i organizacja działań na rzecz rozwoju szkoły
  • zapewnienie rodzicom wpływu na działanie szkoły poprzez przekazywani opinii Dyrekcji i nauczycielom
  • finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej szkoły
  • wspieranie działalności samorządu uczniowskiego
  • organizowanie współpracy z Dyrekcją i nauczycielami w celu podniesienia jakości jej pracy

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy!!!

nr konta bankowego do wpłat składek na RR:

Bank Pekao S.A.

48 1240 2920 1111 0000 4500 2720